Адреса: м. Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, 3       E-mail: info@kr-osvita.gov.ua
 
 
Наші друзі

Дистанційне навчання та інші актуальні питання цьогорічного освітнього процесу

Навчання в освітніх закладах відбувається з використанням дистанційних технологій.

Відповідно до  ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого  Наказом МОНУ 20.09.2020 р. №1115


Розділ І, п7. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.


Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

В кожному закладі визначена система організації такого навчання, обрана електронна освітня платформа для онлайн- навчання, яка забезпечує роботу з навчальним контентом, управління процесом навчання, відстеження досягнутих результатів навчання, взаємодію  між користувачами та можливість формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувача освіти.

Більшість закладів обрали платформу Classroom. Ця платформа забезпечує доступ до системи з будь-якого пристрою у будь- який час, надає можливість швидко зв'язатися і обговорити питання, у тому числі з вчителями, учнями, має зручний інтерфейс, дозволяє публікувати завдання за розкладом та  зберігати створені матеріали.

Для забезпечення контролю знань та збереження результатів оцінювання ця платформа забезпечує можливість бачити учневі свій прогрес, дозволяє перевіряти матеріали, що надсилаються від учнів та виставляти оцінки.

Для забезпечення вимог безпеки створено облікові записи для вчителів та адміністрації закладу,  учнів та за необхідності батьків, що робить неможливим доступ сторонніх осіб та захищає персональні дані користувачів, розмежовує права користувачів (адміністрації, вчителів, учнів, їх батьків)

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ І, п.11. Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень). За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний журнал/що денники.

Тому в місті  організована робота з електронними журналами та щоденниками на платформі «Нові знання», що дає можливість не лише  вести облік успішності та відвідування та публікувати домашні завдання, в тому числі дистанційні, а й має соціальні функції - електронні повідомлення, фотоальбоми, спільноти.

 

Використання електронних журналів та щоденників забезпечує учням та їх батькам оперативність, достовірність і цілісність інформації щодо домашніх завдань та успішності. Зацікавлені у навчанні своєї дитини батьки мають можливість за допомогою порталу налагодити інтерактивний зв’язок з вчителем

Учні (а також їх батьки) мають доступ лише до власних завдань та оцінок.

Розділ І, п.12 .

Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого контролю схвалюється педагогічною радою закладу освіти

Розділ ІІІ, п.3 Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі … приймається педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Таким чином, положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;

на сьогодні всі заклади міста використовують в роботі електронні освітні платформи Google G Suite for Education, Microsoft Times, платформу «Нові знання», впроваджують навчання з використанням дистанційних технологій, проводячи навчальні заняття в синхронному та асинхронному режимах, користуються електронними журналами та щоденниками. Вчитель обирає той засіб, який найбільш повно відповідає його баченню онлайн-уроку.

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо. 

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.

 

 

2. Як навчаються першокласники?

 

Учні перших класів працюють дистанційно.

На вчителя покладається відповідальність про організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання.


Дистанційне навчання запроваджується наказом по закладу освіти, де мають бути визначені його складові саме у цьому закладі освіти та передбачені як синхронний, так і асинхронний режим проведення занять.

У синхронному режимі організовується не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, решта навчального часу організовується в асинхронному режимі.

Відповідно до Санітарного регламенту учнів 1 класів певні можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку не більше 10 хвилин, щоб не завдавати шкоди здоров’ю.

Головне - це комунікація, спілкування з батьками. Згідно із українським законодавством, батьки відповідають за освіту дітей і повинні докладати зусилля, аби дитина отримала доступ до освіти.

Учителі перших класів перед початком навчального року провели навчальні зустрічі з батьками та їх учнями (індивідуальні, групові , очно, онлайн) про формат навчання ( на якій платформі буде проходити навчання, за яким розкладом, правила роботи, робота в чаті тощо). Також із батьками проведені наради із питань безпеки. З учнями відпрацювані дії в разі сигналу про повітряну тривогу.

З першого вересня можливі консультативні дні в освітньому закладі офлайн протягом тижня за розкладом, затвердженим керівником закладу, під час яких проводити 2-3 консультації від 20 до 30 хв з предметів «українська мова» (читання і письмо), «математика». Клас можна поділити на 2-3 групи по 10-15 учнів. Учні приходять на заняття у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють. Протягом проведення консультацій батьки або особи, які їх замінюють, знаходяться у закладі освіти.

 

3. Як навчаються випускні класи?

Випускні класи у закладах загальної середньої освіти міста навчаються за дистанційною формою як і всі учнів закладів освіти

 

4. Діти, які виїхали з міста, також навчаються з усіма?

 

Діти, які виїхали з міста, також навчаються з усіма, оскільки електронна освітня платформа дозволяє вибудувати індивідуальну освітню траєкторію.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

 

 

5. Дистанційне навчання передбачає бодай мінімальні зустрічі?

 

Дистанційне навчання не передбачає ніяких інших форм роботи, крім синхронного та асинхронного режимів.

Відповідно до  ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого  Наказом МОНУ 20.09.2020 р. № 1115

Розділ І, п7. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

 

6. Як влаштована робота з батьками?

 

Розділ І, п.13. Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів)  і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.

У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

 

7. Що з підручниками?


Всі наявні в бібліотечних фондах  підручники закладів загальної середньої освіти видані  учням. Учні ЗЗСО забезпечені на 97,8% від потреби. В зв'язку зі збільшенням контингенту учнів з деяких предметів не буде вистачати підручників в 7 класі. В повному обсязі семикласники будуть забезпечені підручниками до 15.09.2022 шляхом перерозподілу в межах області.   

 

 Підручники нової української школи для 5 класу  замовлені ЗЗСО, але за браком державного фінансування не  були видані, п'ятикласники будуть поки-що використовувати електронні версії підручників, які можна знайти на сайті «Шкільні підручники» за посиланням:  https://pidruchnyk.com.ua/5klas

 
За інформацією В.С.Лободи, заступника директора департаменту освіти м.Кременчука
Категория: Новини
Календар новин
«    Грудень 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ваша думка
Авторизація


Статистика

 
 
  Офіційний сайт департаменту освіти м. Кременчука © 2011-2016
Розробка сайту - StroimWeb