Адреса: м. Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, 3       E-mail: info@kr-osvita.gov.ua
 
 
Наші друзі

Структура департаменту


Struktura-departamentu-osvti.doc [48.5 Kb] (cкачувань: 37)
 
 
 
 
 

Апарат управління

(посадові обов'язки, контактні телефони)

 

Прізвище, імя, по-батькові

Посада

Посадові обов'язки

Телефон

МОСКАЛИК

Геннадій Федорович

Директор департаменту освіти

 

Приймальна

Здійснює керівництво діяльністю департаменту, забезпечує виконання покладених на департамент завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників директора департаменту – начальників управлінь та працівників департаменту освіти

2-10-23

 

 

2-23-85

 

МИХАЙЛЕНКО

Світлана Олександрівна

Заступник директора департаменту – начальник управління

1. Здійснює організацію робіт з бюджетного планування, визначає методичні вимоги до складання бюджету та розподілу бюджетних коштів.

2. Забезпечує виконання затвердженого кошторису по департаменту освіти за всіма КФК.

3. Готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку освіти в місті щодо матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

4. Контролює діяльність відділу дошкільних закладів, кадрової та організаційної роботи, сектор аудиту та внутрішнього фінансового контролю, служби забезпечення технічного нагляду за будівництвом, капітальними ремонтами, поточними та ремонтами, виконаними господарським способом, іншими окремими господарськими функціями підрозділів департаменту, навчальних закладів, установ освіти в системі департаменту, централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування структурних підрозділів департаменту освіти, дошкільних навчальних закладів.

5. Укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог законодавства.

6. Куратор ЗОШ № 1,18, 19, 24, ДНЗ № 1,33,36, 41,62.

2-21-95

ЛОБОДА

Валерій Сергійович

Заступник директора департаменту – начальник управління

1. Безпосереднє керівництво директорами загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2.

2. Питання атестації педагогічних працівників.

3. Надання дозволів на проведення екскурсій.

4. Оформлення земельних відношень та оренди приміщень.

5. Формування мережі навчальних закладів.

6. Робота з запитами про публічну інформацію.

7. Куратор ЗНЗ № 8,10, 11, ДНЗ № 2,10, 29, 32, 57, 73.

2-31-40

ДРУЖЕНКО

Ірина Анатоліївна

Начальник відділу департаменту освіти

1. Забезпечення дотримання вимог трудового законодавства в навчальних закладах, підпорядкованих департаменту освіти.

2. Документальне оформлення трудових відносин з керівниками та педагогічними працівниками загальноосвітніх, керівниками дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

3. Документальне підтвердження стажу роботи працівників навчальних закладів міста.

4. Оформлення документів на нагородження працівників освіти.

5. Організація роботи з кадровим резервом керівних кадрів навчальних закладів.

6. Кураторство навчальних закладів – ДНЗ № 65, 67, 68, 70, 78, ЗОШ № 28, ліцею № 30.

2-13-57

ДАНЕКА
Марія Володимирівна

Спеціаліст І категорії департаменту освіти

1. Організація та ведення загального діловодства в
департаменту освіти та закладах освіти міста.

2. Забезпечує проходження служби в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування департаменту освіти з дотриманням вимог законодавчо-нормативних документів про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування

3. Організаційне та технічне обслуговування сайту департаменту освіти.

4. Організація планування та звітності в департаменті освіти, контроль за виконанням заходів плану роботи.

5. Контроль за дотриманням керівниками навчальних закладів Закону України «Про звернення громадян»; аналіз звернень громадян до посадових осіб місцевого самоврядування департаменту освіти.

6. Відповідальна за впровадження системи управління якістю в структурних підрозділах департаменту освіти.

7. Куратор ЗНЗ № 25, 26, 31, ДНЗ № 18, 48, 79, 80.

2-40-39

 

 

ПРОЦЬКО

Ігор Вікторович

Начальник відділу департаменту освіти

1. Координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

2. Забезпечення реалізації Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

3. Координація діяльності органів учнівського врядування в навчальних закладах.

4. Забезпечення участі навчальних закладів в загальноміських масових заходах.

5. Координація роботи позашкільних закладів освіти, таборів відпочинку з денним перебуванням .

6. Куратор ДНЗ №55,58,61,63,64,74, ЗОШ №12,17, КМЦПО, КЕНЦУМ , КМЦПО «Лідер», музею А.С.Макаренка.

2-41-01

СКЛЯРОВА

Алла Миколаївна

Завідувач сектору департаменту освіти

1. Контроль за процесом харчування дітей загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

2. Організація проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів обов’язкових попередніх та періодичних медичних, психіатричних оглядів.

3. Облік дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, що навчаються у навчальних закладах міста.

4. Підготовка матеріалів до виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, залишеним без батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5. Забезпечує навчальні заклади єдиними квитками для дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування.

6. Куратор ЗНЗ №2, 4, 20, ДНЗ №11,14,25,28.

2-40-39

ДОРОХОВА

Олена Григорівна

Завідувач сектору департаменту освіти

1. Здійснює контроль та аналіз витрачання коштів за економічною і функціональною класифікацією.

2. Здійснює перевірку стану бухгалтерського і управлінського контролю щодо якісного обслуговування навчальних закладів.

3. Організовує та забезпечує контроль, аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій, стан ведення бухгалтерського обліку.

4. Відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю департаменту освіти

5. Куратор ЗНЗ № 3,7, 9, 23, 29.

2-41-01

БАРАННИК

Тетяна Григорівна

Головний спеціаліст департаменту освіти

1. Ведення обліку мережі дошкільних закладів.

2. Здійснення організаційно-методичних заходів щодо обліку дітей дошкільного віку від народження до 6 років.

3. Підготовка направлень дітям у ДНЗ (групи) компенсуючого типу на підставі висновків ПМПК.

4. Участь у ліцензуванні приватних ДНЗ та державній атестації ДНЗ.

5. Кураторство дошкільних навчальних закладів № 3,4,12,13,21, 26, 35,59.

2-45-54

ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Іванівна

Головний спеціаліст департаменту освіти

 

1. Розслідування та облік нещасних випадків згідно Положення про розслідування нещасних випадків з учасниками навчально – виховного процесу.

2. Здійснення навчання і перевірки знань з охорони праці керівників освітніх закладів; проведення інструктажів з охорони праці.

4. Контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об’єднаннях учнів, вихованців, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань керівників об’єднань з питань охорони праці.

5. Здійснення зв’язків з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму серед учнів і вихованців.

6. Організація роботи комісії по прийому готовності навчально-виховних закладів освіти до початку нового навчального року.

7. Куратор ЗНЗ № 6,16,22 МНВК-2; ДНЗ №24,60,77.

2-45-54

КОНДРАТЕНКО Тетяна Володимирівна

Головний спеціаліст департаменту освіти

1. Організовує та забезпечує контроль, аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій, стан ведення бухгалтерського обліку в централізованій бухгалтерії та групі централізованого господарського обслуговування.

2. Забезпечує ведення моніторингових досліджень стану фінансово-господарської діяльності, дотримання фінансової та лімітної дисципліни.

3. Організовує та забезпечує перевірку фінансово-економічної, господарської інформації, в тому числі звітності.

4. Забезпечує замовлення та отримання навчальними закладами документів про освіту; здійснює контроль за видачею документів про освіту навчальними закладами.

5. Кураторство загальноосвітніх закладів №15, 27, спеціалізована школа-інтернат №21, дошкільних навчальних закладів №19,46,50,»Теремок».

2-04-39

ОЛЕКСІЄНКО Світлана Олексіївна

Головний спеціаліст департаменту освіти

1. Контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Контроль за організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Підготовка статистичних звітів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Секретар колегії департаменту освіти.

5. Здійснення технічного забезпечення формування мережі навчальних закладів та учнів.

6. Куратор ЗНЗ №5,32, ВЗШ№3, ДНЗ №5,23,34,82.

2-40-39

РАДЧЕНКО

Ніна Федорівна

Головний бухгалтер департаменту освіти

 

1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, аналізує їх використання;

3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов`язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

2-90-97

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Календар новин
«    Лютий 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Ваша думка
Авторизація


Статистика

 
 
  Офіційний сайт департаменту освіти м. Кременчука © 2011-2016
Розробка сайту - StroimWeb